خرید لباس ورزشی شهیدی فر: تلویزیون ما مقتدر نیست

سایت سینماپرس که با محمدرضاشهیدی فر مصاحبه کرده است ، در باره تنگناهای موجود در صداوسیما از قول وی نوشته است:*گاه شاهد شنیع‌ترین حرف ها و حرکات در رسانه هستیم که ظالمانه‌ترین برخوردها را در یک جنجال ایجاد می‌کند. اما پای صحبت از انسانیت و اصول که به میان می آید محدودیت ها همچنان ادامه دار می شوند. به طور مثال از خانه سینما و اسکار نباید حرف زد ولی ضدخبرهایی از این جریانات بیان می شود و مخاطب خود باید به اصل خبر پی ببرد.*تلویزیون در پارادوکسی از واقعی بودن یا نبودن، ایدئولوژی بودن یا نبودن، تسلیم جامعه بودن یا نبودن و اهداف سرگرم کننده یا نه دست و پا می زند. رسانه هنوز به تعریف درست خود نرسیده است، و نتوانسته از فضای سیاسی جامعه برای خواسته ها و اهداف خود تحلیل درستی بکند. این امر نیز جز به این دلیل که تلویزیون هنوز به امر تخصصی شناخته و تبدیل نشده است. این رسانه در اختیار افرادی است که برایش برنامه سازی می کنند و مخاطبانی که آن را تماشا می کنند، و ارتباط مستقیمی به هیچ سیاستمدار و روانشناس و جامعه شناسی ندارد جز این که باید از نظرات و پیشنهادات آنان استفاده کرد. گرچه آن چه رخ می دهد فرای پیشنهاد است و به دخالت مداوم این گروه‌ها می‌انجامد. این امر در مسائل مختلف مثل انتخابات بروز می کند. نظرات مختلفی از فرمت برنامه تا مهمانان دعوتی وجود دارد که اگر به آن ها عمل نکنید در نهایت و در ارزیابی میزان مشارکت و توجه، نتیجه گیری می شود که هیچ گونه کار مثبتی از طرف برنامه انجام نشده است.*از طرفی همین مسئولان عزیز که محدودیت‌ها را ایجاد می کنند به این رفتارها و حرف های معترضانه اهمیت می دهند. تلویزیون در چنین شرایطی برنامه سازی می کند. برنامه”پارک ملت” کسی چون عماد افروغ را با توجه به تمام بحث هایی که همیشه حول او وجود داشته، دعوت می کند چرا که می دانیم در این گفت‌وگو حرف هایی مطرح می شود که به واقعیت جامعه  نزدیک است. آن وقت است که مجلس تذکر می دهد و می خواهد که سیما جبران کند. یکی از مشکلات این است که تلویزیون ما مقتدر نیست و زیر فشارهای مختلف خم می شود.