خرید لباس ورزشی ترافیك سنگین در محور كرج – چالوس

رییس پلیس راه استان البرز گفت: ترافیك در محور كرج – چالوس هم اكنون سنگین گزارش شده است.به گزارش ایرنا، سرهنگ همایون شریفی افزود: ترافیك در این محور از میدان امیركبیر تا دهانه جنوبی تونل كندوان سنگین و روان است.وی ادامه داد: ترافیك در محور كرج – قزوین مسیر غرب به شرق و بالعكس نیز نیمه سنگین و روان گزارش شده است.شریفی افزود: همچنین ترافیك در محور تهران – كرج هر دو مسیر نیمه سنگین اما روان است.وی یادآور شد: براساس پیش بینی ها، بار ترافیكی برگشت مسافران از عصر امروز بیشتر می شود.شریفی به رانندگان توصیه كرد هنگام برگشت از سفر به گونه ای برنامه ریزی كنند كه ساعات زیادی در ترافیك نمانند.وی اضافه كرد: با توجه به آغاز دور دوم سفرهای نوروزی، برگشت برخی مسافران و افزایش بار ترافیك، لازم است رانندگان نكات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی را بیش از پیش رعایت كنند.شریفی همچنین از رانندگان خواست هنگام سفر از شتاب خودداری كرده و با صبر و حوصله بیشتر رانندگی كنند.