خرید لباس ورزشی بازداشت 14 معترض سرمايه‌داري در نيويورك

در جديد‌ترين موج اعتراض‌ها از سوي جنبش اشغال وال استريت در شهر نيويورك دست كم 14 تن از معترضان بازداشت شدند.به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، روز شنبه صدها تن از معترضان سرمايه‌داري در خيابان‌هاي جنوب منهتن نيويورك عليه سركوب‌گري پليس آمريكا تظاهرات كردند. آنها علامت‌هايي را با خود حمل مي‌كردند كه روي آنها نوشته شده بود‌ “به سركوب‌گري پليس خاتمه دهيد.”معترضان همچنين بنر‌هايي را در دست داشتند كه روي آنها آمده بود “شرم بر پليس نيويورك” و “صلح طلب خشمگين”.در اين تظاهرات كه نزديك چهار ساعت به طول انجاميد، 10 تن از معترضان بنا به اعلام پليس بازداشت شدند. مشخص نيست كه پليس چه اتهامي را عليه اين بازداشت شدگان مطرح كرده است.اين اعتراض‌ها يك روز پس از آن انجام شد كه پليس نيويورك اعلام كرد، يك كارگاه مخفي را كه با شليك گلوله، مرد سياه پوست غير مسلحي را در 26 فوريه 2006 به قتل رسانده بود، اخراج مي‌كند. قتل اين فرد سياهپوست – شان بل – خشم رهبران جامعه سياه‌پوستان آمريكا را به دنبال داشت. آنها در سالروز مرگ اين فرد تاكيد داشتند كه اين حادثه نشان دهنده تبعيض نژادي و افراط‌ گري در پليس نيويورك است.روز شنبه پليس نيويورك دو تظاهركننده را كه در وسط خياباني در منطقه منهتن دراز كشيده بودند، بازداشت كرد. در اين تظاهرات ده‌ها تن از معترضان اقدام به دراز كشيدن روي پياده‌روها كردند.اواخر روز شنبه نيز دو مرد و دو زن معترض به اتهام ورود غير قانوني به مقر سازمان ملل بازداشت شدند.معترضان اين اعتراض‌ها در اطراف سازمان ملل را شروع كمپين عليه مفسدان سرمايه‌دار عنوان كردند.اعترض‌هاي شنبه گذشته يك هفته پس از آن انجام شد كه در طي اعتراضات در پارك زاكوتي پليس نيويورك بيش از 70 تن از معترضان را بازداشت كرد.