خرید لباس ورزشی اجرای نامحسوس طرح “شهاب” در سال جاری

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری اعلام كرد طرح ‘شهاب’ یا همان شناسایی دانش آموزان نخبه در سال جاری به طور رسمی در كشور اجرا می شود.به گزارش ایرنا، نسرین سلطان خواه در توضیح این طرح اظهار داشت: طرح شهاب به نوعی دانش آموزان نخبه را شناسایی كرده و بستر و زمینه شكوفایی استعدادهای آنان را فراهم می كند.وی گفت: البته اجرای طرح شهاب از مدتی قبل به صورت آزمایشی و بدون عنوان آغاز شده است.رییس بنیاد ملی نخبگان درباره نحوه اجرای طرح توضیح داد: بر اساس آنچه كه در متن اساسنامه طرح آمده است، طرح شهاب، معلم محور بوده و قرار نیست دانش‌آموز از محیط درس و زندگی جدا شود.معاون رییس جمهوری افزود: در این طرح قرار نیست دانش‌آموزان شناسایی شده به صورت فیزیكی و غیر فیزیكی حس كنند كه نسبت به دیگران ارجحیت‌ یا امتیازهایی داشته و از دیگران جدا شده اند، بلكه به صورت ساكت شناسایی شده و رشد آنها هم از نظر علمی، معنوی و زمینه استعدادشان مورد رصد و هدایت نامحسوس قرار می‌گیرد.