خرید لباس ورزشی آمار دور اول سفرهای نوروزی در کشور

آمار سفرهای نوروزی مردم در دور اول، حاکی از رشد ۳۴،۵ درصدی نسبت به سال گذشته است که استان‌های قم، اصفهان و مازندران به ترتیب، نخستین مقاصد سفرهای مردم بوده‌اند.به گزارش فارس، سفرهای نوروزی مردم از تاریخ 25 اسفند تا 5 فروردین با ۳۴،۵ درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته همراه بوده است.رشد منفی استفاده از حمل و نقل هواییطبق آمار کمیته آمار ستاد مرکزی سفر، استفاده از خودروهای شخصی ۳۲،۲ درصد، حمل و نقل زمینی ۴۶،۴ درصد، حمل و نقل ریلی ۳۱،۲ درصد و حمل و نقل دریایی ۶۹،۹ درصد رشد تا پایان پنجمین روز نوروز به همراه داشته است که این آمار با در نظر گرفتن رشد منفی حمل و نقل هوایی با ۷،۴ درصد، افزایش آمار ۳۴،۵ درصدی تعداد سفرهای نوروزی را به دنبال داشته است.افزایش آمار استفاده از مراکز اقامتی توسط مسافران نوروزیهمچنین افزایش آمار ۲۹،۳ درصدی استفاده مسافران نوروزی از مراکز اقامتی نیز با افزایش میزان اقامت در هتل  با ۲۴،۱درصد،  هتل آپارتمان ۱۹،۹ درصد، مهمانپذیر ۲۸،۹ درصد، منازل استیجاری ۲۵،۹ درصد، کمپ ۴۹،۹ درصد، کلاس های مدارس ۲۲،۹درصد، چادرهای اقامتی ۲۰،۶درصد و سایر مراکز ۳۳،۵درصد رشد به دست آمده است.بر مبنای آمار واصله، استان های قم، اصفهان، مازندران، فارس و خراسان رضوی و مناطق آزاد چابهار، ارس و کیش نیز دارای بیشترین تردد مسافران نوروزی بوده‌اند.کمیته آمار ستاد مرکزی سفرهای کشور همچنین میزان بازدید از جاذبه‌های گردشگری را نیز با ۳۴،۷ درصد و بازرسی از نظارت بر عملکرد تاسیسات گردشگری را با ۱۹،۶ درصد رشد گزارش داده است.میزان تشویق بازرسان ۱۰،۶ درصد، اخطار کتبی ۴ درصد، تعلیق و تعطیلی مراکز خدمات گردشگری نیز ۱۵،۱ درصد رشد و میزان تذکر به تاسیسات گردشگری نیز با رشد منفی ۱۸ درصد همراه شده است.