خرید لباس ورزشی چین بزرگترین تولیدکننده برق بادی جهان شد

چین به بزرگترین تولیدکننده برق بادی در جهان تبدیل شد.به گزارش ایسنا، براساس تازه ترین آمار انجمن انرژی بادی چین، این کشور در سال 2011 میلادی هم از نظر تولید و هم از نظر ظرفیت نصب شده برای تولید به بزرگترین کشور فعال در زمینه استفاده از باد به منظور تولید برق در جهان تبدیل شد.به گزارش ایسنا، ظرفیت توربینهای بادی نصب شده در چین طی سال قبل به 17.6 گیگاوات رسید. به این ترتیب مجموع ظرفیت نصب شده برای تولید برق بادی در چین به 62.4 گیگاوات رسید.پیشتر آمریکا با داشتن ظرفیت 46.9 گیگاوات بزرگترین تولیدکننده برق بادی در جهان به شمار می رفت که در حال حاضر این عنوان را به چین واگذار کرده است.صنعت برق بادی چین در سال گذشته میلادی با چالشهای متعددی از جمله کاهش ساخت مزارع بادی و وقوع برخی سوانح روبرو شد.به گزارش شینهوا، چین قصد دارد تا سال 2015 میلادی پروژه های دیگری را نیز در زمینه استفاده از نیروی باد برای تولید برق به اجرا درآورد.