خرید لباس ورزشی «يارانه بازي» دولت همچنان ادامه دارد!

عصرايران نوشت: با اعلام واريز 28 هزار تومان به حساب ايرانيان ، كه به عنوان “مابه التفاوت” يارانه هاي مرحله اول و دوم هدفمندي انجام شده ،‌ بسياري از شهروندان با مراجعه به حساب هاي بانكي خود متوجه شدند كه ريالي از اين بابت به حساب شان واريز نشده است.هر چند مسوولان سازمان هدفمندي در اين باره توضيحي نمي دهند و به جز كلي گويي تا كنون چيزي اعلام نكرده اند ولي بررسي هاي اوليه خبرنگار عصرايران حاكي از آن است كه بسياري از كساني كه در اسفند 90 ،‌ پيامك تمكن مالي و دعوت به انصراف از دريافت يارانه را دريافت كرده بودند ،‌ اين 28 هزار تومان را در حساب هاي خود ندارد و برخي افراد هم كه حتي آن پيامك را هم دريافت نكرده بودند مي گويند كه اين مبلغ به حسابشان نيامده است !اين در حالي است كه در پي جنجال پيامك انصراف از يارانه ها ،‌ مسوولان سازمان هدفمندي صراحتاً‌ اعلام كردند كه انصراف از دريافت يارانه كاملاً اختياري است و حتي گفتند كه در ارسال پيامك نيز اشتباهي رخ داده است.با اين حال ، در شرايطي كه مردم سرگرم مراسم نوروز بودند و بسياري از رسانه ها نيز در تعطيلات هستند ،‌ناگهان و بدون هيچ مقدمه قبلي ،‌اعلام شد كه به ازاي هر نفر 28 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوارها ريخته شده است و در همان حال مشخص شد كه به حساب بسياري از افراد وجهي واريز نشده است!اين افراد هم نمي دانند كه براي پيگيري وضعيت حاضر بايد چه كار كنند ؟ به كجا مراجعه كنند؟ اعتراض شان را به كه بگويند؟ پروسه رسيدگي چقدر طول مي كشد ؟ نتيجه اش چه خواهد بود؟ و …؟شرايط حاضر ،‌اين شائبه را به وجود مي آورد كه دولت احتمالاً يارانه همه يا بخش مهمي از كساني كه قبل از سال جديد به ايشان پيامك داده بود را قطع كرده است و اين اقدام را در نوروز كه مجلس تعطيل است و بسياري از رسانه ها غيرفعال اند و مردم نيز سرگرم عيد هستند انجام داده است تا تبعاتش اندك باشد.ادعاي اشتباه در عدم واريز نيز نمي تواند چندان مسموع باشد چرا كه چگونه در طول يك سال و اندي ،‌ پروسه واريز ها بدون اشتباه انجام مي شده ولي ناگهان و بعد از يك سال تجربه ،‌ اين اشتباه رخ داده است؟!البته تأكيد مي شود كه هنوز خود دولت چيزي در اين باره اعلام نكرده است و آنچه مطرح است ،‌ تحليل است و نه خبر. اما همين كه دولت اين اقدام را با استفاده از اصل غافلگيري انجام داده و درباره اش نيز توضيحي نمي دهد ،‌ شك برانگيز است.در همين باره ،‌نكته جالب توجه آن است كه رئيس سازمان هدفمندي كه خبر واريز 28 هزار تومان ها را به عنوان مابه التفاوت اعلام كرده ،‌ علناً گفته است: “ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد ؛ اگر این مبلغ 28 هزار تومان ماهیانه باشد؛ 73 هزار و 500 تومان سرانه ماهیانه و اگر دو ماهه باشد؛ 14 هزار تومان ماهانه به 45 هزار و 500 تومان اضافه می شود.”(منبع:سايت دولت)اين بدان معناست كه خود ايشان هم نمي داند كه ماجراي اين 28 هزار تومان دقيقاً چيست و آيا ماهانه 14 هزار تومان به باقي ماندگان دريافت يارانه افزوده شده يا 28 هزار تومان؟!اين در حالي است كه كاهش يا افزايش حتي يك ريال به يارانه ها ،‌ موضوعي راهبردي است كه قاعدتاً با حساب و كتاب هاي دقيق ميسر مي شود ولي اكنون شاهد آن هستيم كه 28 هزار تومان به حساب عده اي واريز شده و براي گروهي پرداخت نشده است و درباره واريز شده ها هم معلوم نيست يك ماه هاست يا دو ماهه و باز معلوم نيست كه چه زماني مي توان آن را برداشت!سوالي كه در اين ميان مطرح است اين كه اگر دولت توان پرداخت يارانه به همه ثبت نام كنندگان را دارد ،‌چرا ماجراي انصراف را پيش كشيده و هر روز ماجرايي در اين باره عَلَم مي كند؟ اگر توان پرداخت ندارد ،‌ چرا مي گويد كه قرار است يارانه ها را افزايش دهد؟ و چرا اين شائبه را پديد آورده است كه افزايش يارانه ها را از محل حذف يارانه ميليون ها ايراني ديگر مي خواهد انجام دهد؟ و مهم تر از همه اين كه چرا با مردم رو راست نيست و شفاف و صادقانه همه چيز را به آنها نمي گويد و به عمليات رواني و تشويش اذهان عمومي روي آورده است؟