خرید لباس ورزشی نقش دولت در تقویت تولید ملی

وزیر اقتصاد دولت نهم با بیان اینکه دولت نمی تواند سهم خود را در اقتصاد افزایش دهد گفت: دولت باید مکمل بخش خصوصی باشد و با تقویت و افزایش مشارکت این بخش در اقتصاد زمینه رشد و تولید ملی را فراهم سازد.داوود دانش جعفری در گفتگو با مهر شعار تولید ملی را ادامه جهاد اقتصادی دانست و گفت: هدف مقام معظم رهبری از نامگذاری سال گذشته به جهاد اقتصاری جهت مقابله با توطئه های دشمنان مانند تحریم ها بوده است که لازمه رسیدن به جهاد اقتصادی خود اتکایی و تقویت تولید ملی است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: کشوری که وابستگی به دنیای خارج داشته باشد نمی تواند در مقابل محدودیت ها، توانایی های لازم را داشته باشد؛ لذا تولید ملی یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در بی اثر کردن تحریم ها و توطئه های دشمنان دارد.وزیر اقتصاد دولت نهم  با بیان اینکه برای محقق شدن تولید ملی  نیازمند الگوی اقتصادی هستیم گفت: بطور مثال اقتصاد ایران بطور متوسط 3/5درصد رشد داشته است که اگر بخواهیم تولیدمان تقویت شود، باید به رشد 8 درصد برسیم؛ لذا باید زنجیره تولید را به گونه ای متحول کنیم که تمامی فرایند تولید در داخل کشورمان انجام شود، بنایراین نیازمند تحول در صنایع داخلی هستیم.همه آحاد جامعه مخاطب شعار سال هستندوی دولت به معنای سه قوه، مردم و بنگاه های تولیدی را مخاطب شعار سال دانست و گفت: رهبر انقلای جهت دهی کلی سال را مشخص کردند که تمامی آحاد کشور باید به آن توجه داشته باشند تا این جهت گیری مستمر ونتیجه بخش باشد.دانش جعفری تقویت بخش خصوصی را مهمترین عامل تقویت تولید ملی دانست و گفت: اقتصاد تا زمانیکه دولتی باشد در بهترین وضعیت رشد تولید آن از 6 درصد افزایش نمی یاد؛ بنابراین اگربخواهیم تولید صنعتی اقزایش یابد  باید نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد.عضو مجمع تشخیص مصلحت با باین اینکه باید سهم مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد، ادامه داد: بخش خصوصی ظرفیت های نهفته ای دارد که اگر از آن استفاده شود می تواند شکاف رشد تولید از 3/5 تا 8 درصد را از بین ببرد.هدفمندسازی یارانه ها بدون تقویت بخش خصوصی طرح ناتمامی خواهد بودوزیر اقتصاد دولت نهم  با بیان اینکه دولت نمی تواند سهمش را در اقتصاد اقزایش دهد گفت: دولت باید هدف اصلی اش تقویت تولید کننده در بخش خصوصی باشد؛ چراکه طرح هدفمند سازی یارانه ها بدون تقویت و حمایت از تولید کننده طرح نا تمامی خواهد بود؛ بنابراین نوسازی صنعت ایران در مرحله بعدی هدفمندسازی یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.دانش جفعری با اشاره به وظابف دولت در حمایت از تولیدکنندگان گفت: دولت به جای اینکه خود تولید کننده باشد باید مکمل بنگاه های تولیدی بوده و با رفع نیازهای آنان زمینه رشد و تولید ملی را فراهم سازد.