خرید لباس ورزشی محیط بان وظیفه شناس گلستانی زیر تیغ

ابوالفضل جلالی راد محیط بان وظیفه شناس گلستانی که در پنجمین شب عید در هنگام انجام وظیفه مورد اصابت گلوله از سوی شکارچیان غیرمجاز قرار گرفت برای بهبودی کامل نیازمند انجام چند عمل جراحی است.به گزارش خبرنگار مهر، جلالی راد شنبه شب هنگام انجام وظیفه مورد اصابت 58 گلولگه ساچمه زنی قرار گرفت.وی در پارک ملی گلستان در هنگام تعقیب و گریز شکارچیان غیرمجاز از فاصله سه متری مورد اصابت گلوله قرار گرفت و اکنون در بیمارستان به سر می برد.اولین عمل جراحی محیط بان «ابوالفضل جلالی راد» که شنبه شب در درگیری با شکارچیان متخلف در پارک ملی گلستان مجروح شده بود با موفقیت به پایان رسید و حال عمومی این محیطبان هم اکنون رضایت بخش است .دکتر اکبری پزشک معالج محیط بان مجروح گلستانی اعلام داشت: که پس از معاینه محیط بان مجروح و عکسبرداری از شکم او، متوجه وجود 58 ساچمه در شکم این محیط بان شده است که پس از عمل جراحی اول، هشت ساچمه از بدن این محیط بان خارج شده است. این پزشک معالج می گوید که دو ساچمه در کبد و شش ساچمه به روده این محیط بان اصابت کرده است و مابقی ساچمه ها در قسمت ماهیچه ها ی زیر پوست ناحیه شکم و سینه قرار گرفته اند که خارج کردن تمامی ساچمه ها نیازمند انجام چند عمل جراحی دیگر است. هم اکنون برابر نظر این پزشک معالج، حال عمومی محیط بان جلالی راد پس از عمل جراحی مساعد است.  ساعت 21 شب پنجم فروردین ماه 1391، شناسایی شش شکارچی غیرمجاز در پارک ملی گلستان توسط محیط بانان پارک منجر به تیراندازی از سوی این شکارچیان به این محیط بان زحمتکش شد . همچنین شش شکارچی غیرمجاز از سوی محیط بانان مورد تعقیب قرار گرفتند که چهار نفر آنان تاکنون دستگیر و تحویل مقامات قضایی گردیده اند و تلاش برای دستگیری دو شکارچی دیگر نیز ادامه دارد.