خرید لباس ورزشی غرب از طلای سیاه ایران دل نمی‌کند

عضو هیئت رئیسه مجلس تجدیدنظر غرب در بیمه محموله های نفتی ایران را با هدف تاثیرگذاری بر قیمت جهانی نفت خواند و گفت: غرب و آمریکا با چنین اقداماتی درصدند تا در مرحله اول قیمت نفت را تعدیل کرده و در مرحله دوم جو روانی حاصل از تشدید بحران اقتصادی در پی افزایش قیمت نفت را بی اهمیت جلوه دهند.حسین سبحانی­ نیا در گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه تغییر رویکرد غرب درباره بیمه کردن محموله­ های نفتی ایران در راستای اوضاع حاکم بر اقتصاد اروپا است، افزود: در شرایطی که بحران بر اقتصاد منطقه و غرب سایه افکنده بود، طرح موضوع تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا موجبات افزایش قیمت نفت جهانی و در پی آن تشدید بحران اقتصادی غرب را فراهم کرد.نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در چنین شرایطی غرب و آمریکا احساس کردند چنان چه موضوع تحریم نفتی ایران به طور جدی عملیاتی شود نه تنها  بر بحران اقتصادی غرب و آمریکا دامن زده خواهد شد بلکه هم­ پیمانان آسیایی آنها نیز که مسئولیت تامین نفت اروپا در صورت تحریم نفت ایران را به عهده گرفته بودند با آسیب جدی روبرو خواهند شد.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس هشتم، یادآور شد: بر این اساس شاهد بودیم که چندی پیش تعدادی از کشورها را از لیست تحریم خارج کرده و امروز هم موضوع تحریم بیمه کشتی­ های حامل نفت ایران را مورد تجدیدنظر قرار دادند.وی تجدیدنظر غرب در بیمه محموله­های نفتی ایران را با هدف تاثیرگذاری بر قیمت نفت خواند و گفت: غرب و آمریکا با چنین اقداماتی درصدند تا از طرفی قیمت جهانی نفت را تعدیل کرده و از طرفی هم جو روانی حاصل از تشدید بحران اقتصادی در پی افزایش قیمت نفت را بی­ اهمیت جلوه دهند.این نماینده مردم در مجلس هشتم، یادآور شد: اگرچه تحریم نفتی ایران از سوی غرب تبعاتی منفی برای ایران به دنبال خواهد داشت اما آمریکا و غرب پس از تجربه ­ای که طی ماه­ های اخیر با طرح تحریم نفت ایران داشتند به خوبی دریافتند که غرب، آمریکا و هم پیمانان آسیایی شان آسیبی به مراتب بیشتر از ایران متحمل خواهند شد بنابراین در صدد تغییر مواضع خود در مقابل ایران برآمدند.سبحانی­ نیا طرح تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا را تحت فشار آمریکا خواند و گفت: اتحادیه اروپا به طور ناخواسته با طرح تحریم نفتی ایران به حرکتی دامن زد تا بتواند با موج ایجاد شده ایران را زمین ­گیر کرده و به تبعیت از خواسته­ های خود وادارد، اما بعد از اینکه تدابیر اندیشیده شده از سوی ایران برای جبران کم فروشی به غرب را مشاهده کرد دریافت که نتیجه ­ای حاصل نکرده بنابراین با تعییر رویه سعی در بهبود شرایط جهانی دارد.وی انگلیس را یکی از کشورهای پیشگام در تحریم نفتی ایران برشمرد و گفت: اگرچه انگلیس چند ماه قبل بر موضوع تصویب طرح تحریم نفتی ایران پافشاری می­کرد اما امروز شاهدیم که بار دیگر در بیمه محموله ­های نفتی ایران پیشگام شده، این موضوع دقیقا نشان دهنده آن است که منافع اقتصادی اولویت اول کشورهای سرمایه ­داری بوده و انگلیس هم از این قائده مستثنی نیست.عضو هیئت رئیسه مجلس درباره احتمال منتفی شدن تحریم نقتی ایران از سوی اتحادیه اروپا، گفت: واقعیت این است اروپا و آمریکا به هیچ ­وجه نمی توانند سهم نفت ایران در بازارهای جهانی را نادیده بگیرند، از طرفی مقامات غرب به خوبی از آثار و تبعات چنین تصمیمی روی اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد غرب و آمریکا آگاهند از این رو باید منتظر تصمیم نهایی مقامات اروپا در این زمنیه ماند.مقامات اتحادیه اروپا در نشست دیروز خود در بروکسل موضوع تحریم بیمه محموله ­های نفتی ایران و کشتی­ های حامل نقت ایران را مورد تجدیدنظر قرار دادند.