خرید لباس ورزشی توافق تاریخی سه غول اقتصادی آسیا

سه غول اقتصادی شرقی اروپا به امضای یک تفاهم نامه سرمایه گذاری آزاد بین یکدیگر نزدیک شدند؛ تفاهم نامه ای که می تواند مقدمه ای برای اجرای قانون تجارت آزاد بین این سه کشور باشد.به گزارش ایسنا، چین، ژاپن و کره جنوبی از سال 2008 تاکنون در حال کار روی تدوین مفاد این تفاهم نامه هستند. اگر این تفاهم نامه امضا شود نخستین قانونی خواهد بود که مورد حمایت هر سه غول اقتصادی شرق آسیا قرار گرفته است.در شرایطی که رکود اقتصادی بر اروپا و آمریکا حاکم است سه غول اقتصادی آسیا و سایر کشورهای آسیایی تلاش کرده اند روابط اقتصادی بین خود را تقویت کنند.به گفته وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن احتمال دارد طی هفته جاری نشستی مشترک با حضور نمایندگان سه کشور در پکن درباره تفاهم نامه سرمایه گذاری آزاد برگزار شود.به گزارش بی.بی.سی، هنوز جزئیات بیشتری درباره تفاهم نامه فوق اعلام نشده است.