خرید لباس ورزشی انتقاد برزیل از قوانین سازمان جهانی تجارت

دولت برزیل قصد دارد درباره آسیب زدن قوانین سازمان جهانی تجارت به صنایع این کشور به مسئولان این سازمان بین المللی هشدار بدهد.به گزارش ایسنا، منابع دولتی در برزیل به رویترز اعلام کردند که قوانین سازمان جهانی تجارت باعث افت شدید رقابت پذیری صنایع برزیل مقابل رقبای خارجی آنها شده و این موضوع دولت برزیل را به شدت نگران کرده است. تعرفه های پایین واردات به صنایع برزیل آسیب زده است.برزیل تعرفه 35 درصدی مدنظر سازمان جهانی تجارت را غیرکارآمد برای صنایع این کشور توصیف کرده است. این تعرفه باعث شده تا موجی از کالاهای ارزان قیمت خارجی وارد بازار برزیل شوند.قرار است هیئتی از دولت برزیل برای چانه زنی درباره میزان تعرفه های واردات با مسئولان سازمان جهانی تجارت مذاکره کنند.برزیل سال گذشته با هدف حمایت از صنعت خودروسازی خود تعرفه واردات خودرو و قطعات خودرو را به این کشور افزایش داد.