خرید لباس ورزشی ورود سامانه بارشی از عصر دوشنبه به کشور

طبق اطلاعیه سازمان هواشناسی سامانه بارشی از عصر دوشنبه وارد کشور می شود که استان های متعددی را تحت تاثیر قرار می دهد.به گزارش فارس، بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی یک سامانه بارشی از عصر دوشنبه از شمال غرب وارد کشور می شود که ابتدا در شمال غرب و در روز سه شنبه در نیمه غربی و سپس روز چهارشنبه در شمال غرب، غرب، حنوب غرب، شمال شرق، مرکز و شرق کشور فعال خواهد بود.در حالی که این سامانه روز پنجشنبه از شرق کشور خارج می شود شرایط برای ناپایداری، مجددا ذر نوار غربی کشور فراهم می شود.