خرید لباس ورزشی مهمترین رخداد سیاسی 90 از زبان ابطحی

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در ترسیم آینده جریان اصلاح طلبی گفت: این جریان باید مرز خود را با مخالفان نظام مشخص کند حتی اگر سران اصلاحات در صحنه نباشند.محمد علی ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر،  در پاسخ به این سوال که وضعیت اصلاح طلبان در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید گفت: اصلاح طلبی یک واقعیتی درون جامعه ایران است که تحولات گذرا بر آن اثر ندارد اما در سال 90 خیلی فرصت بروز نداشت.این فعال اصلاح طلب بازتاب زیاد خبر شرکت خاتمی در انتخابات را به بالا بودن میزان مخاطبان جریان اصلاحات تعبیر کرد و گفت: رای خاتمی در افکار عمومی دنیا از نظر برد خبری با کل اخبار مربوط به انتخابات مجلس برابری کرد و این نشان دهنده این موضوع است که این جریان آرام چقدر مخاطب دارد.وی در پاسخ به این سوال که فکر نمی کنید بازتاب شرکت خاتمی در انتخابات بدلیل اظهارات قبلی اش مبنی بر تحریم و حضور مشروط در انتخابات بوده است؟ اینگونه پاسخ داد که بالاخره بازتاب فوق العاده ای داشت و مساوی با کل آرا بود. همچنین ابطحی احمدی نژاد را چهره سیاسی سال 90 معرفی کرد و اذعان داشت: رئیس جمهور از زمانی که آمده جنجالی ترین چهره سیاسی سال بوده است که سال گذشته نیز این عنوان را به خود اختصاص داد.اصلاح طلبان باید مرز خود را با مخالفان نظام مشخص کنندعضو مجمع روحانیون مبارز در ترسیم آینده جریان اصلاح طلبی گفت: این جریان باید مرز خود را با مخالفان نظام مشخص کند حتی اگر سران اصلاحات در صحنه نباشند.وی  اصلاح طلبی را تنها راه برون رفت نظام از مشکلات دانست و گفت: اصلاح طلبی جریان توانمندی است که انیدشه و تفکر آن در جامعه نفوذ دارد هرچند که نماینده ای در مجلس نداشته باشد.قطع اینترنت مهمترین رخداد سیاسی سال 90عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز قطع اینترنت را مهمترین رخداد سیاسی سال 90 دانست و گفت: قطع و کم و زیاد شدن سرعت اینترنت  در ایران اتفاق نادری در جهان بود که امسال زیاد شاهد آن بودیم.وی افزود: باتوجه به اینکه شغل های مجازی در ایران افزایش یافته است بازی با اینترنت و قطع و وصل کردن آن یک اتفاق نادر است که فقط در کشور ما روی می دهد.