خرید لباس ورزشی مرز خسروی بسته شد

خبرها از استان كرمانشاه حاكیست كه مرز ایران با عراق در شهر خسروی به علت برگزاری اجلاس سران عرب در بغداد بسته شد.به گزارش ایرنا، یك مقام محلی در این باره گفت: مرز خسروی براساس تصمیم دولت از روز شنبه تا روز یازدهم فروردین به طور موقت بسته شد و در این مدت تردد زایران عتبات عالیات از این مرز صورت نخواهد گرفت.وی افزود: علت بسته شدن مرز خسروی از سوی مقامات عراقی، برگزاری كنفرانس سران اتحادیه عرب در بغداد اعلام شده است.این تصمیم برای تامین امنیت و حفظ جان زایرینی كه از خسروی وارد عراق می شوند و لاجرم بایستی از بغداد محل برگزاری این اجلاس عبور كنند، اخذ شده است.براساس اظهارات این مقام محلی،زائران در این مدت به جای خسروی از مرز مهران واردخاك عراق می شوند و بدون ورود به بغداد به عتبات عالیات عزیمت می كنند.تا پیش از بسته شدن این مرز،روزانه 20 تا 25 كاروان زایر ایرانی از طریق مرز خسروی به عراق عزیمت می كرد.مرز خسروی بیشترین حجم تردد زایران عتبات عالیات را در میان مرزهای ایران با عراق دارد.