خرید لباس ورزشی مجلس و دولت کلان‌نگر لازمه تحقق تولید ملی

حسین نجابت عدم تعامل دولت و مجلس را یکی از عوامل کاهش سرعت در راستای
حرکت به سوی جهاد اقتصادی دانست و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری
فرمودند شعار جهاد اقتصادی محدود به یک سال نیست و اما آغاز آن از سال
گذشته بود که عدم تعامل مناسب دولت و مجلس جلوی سرعت این جهاد را گرفت.
به گزارش مهر، وی با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تحقق شعار جهاد اقتصادی
گفت: مجلس با دو طرح اصلاح قانون فضای کسب و کار با هدف تسهیل قوانین و
برداشتن بروکراسی سنگین و ناامید کننده از جلوی راه سرمایه گذارداخلی و
همچنین طرح حمایت از تولید داخلی سعی کرد گام موثری در سال جهاد اقتصادی
بردارد.
وی افزود: در طرح حمایت از تولیدات داخلی که کلیات آن در روزهای پایانی
سال ۹۰ تصویب شد مقر شده است واردات هرگونه کالای خارجی که مشابه آن در
داخل وجود دارد ممنوع شود و یک فضای قضایی و حقوقی نیز برای عدول کنندگان
از این قانون در نظر گرفته شده است.
عضو فراکسیون اصولگرایان تصریح کرد: مجلس درحد توان خود که تصویب قوانین
است تلاش خود را در تحقق شعار جهاد اقتصادی انجام داد؛ اما بار اصلی آن بر
دوش دولت بود و باید اقدامات دولت در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد.
نجابت دولت و مجلس کلان نگر و برنامه ریز را شرط تحقق شعار سال دانست و
گفت: دولت و مجلس باید با پرهیز از یقه گیری های سیاسی و بزرگ کردن
اختلافات با فضای تعامل شعار تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی را
محقق کنند.
این کاندیدای جبهه متحد با اشاره به جلسات جبهه متحد برای چگونگی حضور در
دور دوم انتخابات مجلس گفت: جلسات هنوز ادامه دارد و بعد از تعطیلات عید
در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.