خرید لباس ورزشی شيوع کلاهبرداري مالياتي در آمريکا

مقامات آمريکايي از کشف کلاهبرداري تازه اي از ماليات پردازان اين کشور خبر دادند که احتمالا ارزش آن به ميلياردها دلار برسد.به گزارش واحد مرکزي خبر به نقل از شبکه سي ان ان، اين کلاهبرداري به شکلي گسترده است که مقامات اداره مالياتي و خدمات درآمد داخلي در اين کشور (IRS) اعلام کرده اند که از ميزان اين کلاهبرداري و سوء استفاده اي که شده است، هنوز اطلاعي ندارند ولي شايد ميزان آن به چندين ميليارد دلار برسد.اين شيوه از کلاهبرداري مالياتي از ديگر شهروندان در برخي مناطق آمريکا مانند مناطقي در فلوريدا به شکلي فراگير است که گاه براي برخي از شيادان، درآمدي هنگفت به شمار مي آيد.به گفته مقامات پليس، گاه کلاهبرداران با به دست آوردن شماره هاي تامين اجتماعي شهروندان ديگر از شيوه هاي مختلف، از مبلغ بازگشتي اضافه مالياتي که در طول سال پرداخت کرده اند، بدون اينکه شهروند ياد شده اطلاعي داشته باشد استفاده مي کنند. اين افراد بعد از به دست آوردن شماره تامين اجتماعي ديگر شهروندان، در اينترنت درخواست بازگشت اضافه ماليات يا کارتهاي اعتباري استقراضي را مي کنند و بعد از دريافت کارت اعتباري که پول آن از جيب فرد ديگري پرداخت مي شود، زندگي هاي اشرافي با خودروهاي گران قيمت و ديگر لوازم تجملي براي خود فراهم مي کنند.مقامات پليس آمريکا مي گويند شيوه هاي اداره ماليات آمريکا براي مقابله با اين کار نتيجه بخش نيست و از ديگر سو، تا اين اندازه کلاهبرداري آشکار و گسترده نيز در آمريکا وجود ندارد.فقط در سال گذشته، دفتر مالياتي در آمريکا شش و نيم ميليارد کلاهبرداري مالياتي با استفاده از دزدي هويت در آمريکا شناسايي شده است و اين ميزان خود به خوبي نشان مي دهد که کلاهبرداري مالياتي از جيب ديگر شهروندان تا چه اندازه در آمريکا رواج دارد.از ديگر سو وقتي شهروندي مشاهده مي کند که از حساب مالياتي وي مقادير هنگفتي پول برداشته مي شود يا اضافه مالياتي که بايد به وي برگشت داده شود، باز نمي گردد، مشکلاتش مضاعف مي شود و اين شهروند زيان ديده است که بايد اثبات کند که قرباني دزدي هويت شده است و جالب اينکه وقتي هم اين کار صورت مي گيرد، دفتر مالياتي اين پول را به آنان باز مي گرداند و اين دفتر، زيان دو برابر مي بيند زيرا پيشتر، اين مبلغ را به کلاهبرداران پرداخت کرده بود.