خرید لباس ورزشی روش هاي تامين مالي متنوع تر مي شود

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به نامگذاري سال ” توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه ايراني ” گفت : روش هاي تامين مالي هم اکنون عمدتا در شبکه بانکي کشور متمرکز است و براي حمايت از کار و سرمايه ايراني بايد متنوع تر شود.به گزارش واحد مرکزي خبر ، سيد شمس الدين حسيني با تاکيد بر نقش بازار سرمايه و بورس در تامين مالي و کمک به سرمايه گذاري ها گفت : در بخش کار هم بايد بهره وري نيروي کار، ابتکار ، خلاقيت و کارآفريني توسعه يابد و اين محورها در اولويت رسانه ملي قرار گيرد.وي افزود : اما هنوز منابع مالي غير از شبکه بانکي وجود نداشته است ، چون همه صنايع تنها راه را براي تأمين مالي ، شبکه بانکي مي دانند در حالي که بازار سرمايه هم مي تواند مورد توجه قرار گيرد و بايد ظرفيت شناسي و تبيين شود و بازار سرمايه بيمه و بازار غيربانکي هم مورد توجه باشد.وي شعار سال ” توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه ايراني ” را دستاوردي براي تعميق فرهنگ ، دانش و آگاهي اقتصادي دانست و افزود : رسانه هاي گروهي و ملي در اين باره وظيفه و نقش قابل توجهي دارند و از راديوي تخصصي اقتصاد هم انتظار بيشتري داريم.حسيني اضافه کرد: رسانه ملي چون با عموم مردم سر و کار دارد ، بايد برنامه هاي آن هم مخاطب محور شود.وي گفت : خوشبختانه رسانه هاي گروهي در کشور تعهد محور هستند و هم تخصص دارند و راديو اقتصاد هم بايد پيشتازي کند و همزمان صداي مسئولان اقتصادي و صداي مردم باشد.وزير اقتصاد اظهار داشت : حرکت هاي برنامه اي در رسانه ها مي تواند به تحقق اهداف کمک کند و به دنبال چارچوب مشخصي براي همکاري باشيم و با تقسيم کار و زمان ميان راديو اقتصاد و وزارت اقتصاد، برنامه سازي ها را با محورهاي ويژه اقتصادي مانند بازار سرمايه، تأمين مالي، ماليات، سرمايه گذاري خارجي، گمرک، اصل 44، حمايت از سرمايه گذاري خارجي تقويت کنيم و در بحث مقابله با تحريم ها، افزايش انگيزه و تحريم ستيزي ملي مي تواند برنامه خوبي باشد.وي تاکيد کرد : حمايت از توليد ملي وظيفه همه ماست و رونق توليد ملي و حفظ کالاي ايراني سبب افزايش استقبال ملي و کاهش بيکاري مي شود و مي تواند به رشد پس انداز کمک کند.حسيني اضافه کرد : قدرت چانه زني اقتصاد ملي هم در سطح بين الملل افزايش مي يابد.رونق توليد با استقبال از کالاهاي ايرانيوزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به نامگذاري سال ” توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه ايراني ” گفت: رونق توليد و شکوفايي اقتصاد ملي با استقبال از کالاهاي ايراني فراهم مي شود و انتظار از شهروندان اين است که کالاهاي داخلي را در سبد مصرف خود ترجيح دهند.سيد شمس الدين حسيني افزود: اين رويکرد سبب افزايش اشتغال ملي مي شود و در ادامه اگر با افزايش بهره وري در توليد همراه شود به کاهش نرخ تورم نيز منجر خواهد شد.وي افزود: اين روند همچنين سبب افزايش پس انداز ملي مي شود و وقتي خانوار ايراني درآمد و قدرت خريد خود را به سمت عرضه کالاهاي ايراني سوق مي دهد، اين درآمد به نفع توليد و سرمايه گذاري مجدد در اقتصاد کشورمان تجهيز مي شود و به گردش در مي آيد.وزير اقتصاد گفت: با استقرار اين گونه رفتارهاي اقتصادي، مازاد درآمدي که خلق مي شود به رونق اشتغال و کاهش بيکاري کمک خواهد کرد.حسيني گفت: اين رفتارها و رويکردها باعث تقويت قدرت چانه زني اقتصاد ايران در نظام بين المللي مي شود و سيلي محکم بر آنهايي خواهد شد که فکر مي کنند اگر تبادل با اقتصاد ايران را کاهش دهند، اقتصاد ايران تحت فشار قرار مي گيرد و ايران را از حرکت در مسير پيشرفت و توسعه باز مي دارد.حسيني تصريح کرد: خانوارهاي ايراني و مردم ايران اسلامي، با مصرف کالاهاي داخلي مي توانند ضمن افزايش رفاه و اشتغال به کاهش وابستگي به واردات و خارج از کشور کمک کنند ، در آن صورت خارجي ها نيز در فضاي معقول تري با ايران رفتار مي کنند و اگر واقعاً حسن نيت داشته باشند که تا کنون نداشته اند، با ايراني ها به طور‌ سنجيده حرف مي زنند و به جواب هاي ما بيشتر توجه مي کنند.حسيني افزود: همه رسانه هاي گروهي بايد با رويکردي هدفمند و هوشمند براي اقتصادي تر شدن رفتارهاي مصرف به نفع توليد ملي برنامه ريزي کنند.