خرید لباس ورزشی دو بانک ديگر در آمريکا ورشکسته شد

تنظیم کنندگان امور بانکی آمریکا جمعه یکی از بانکهای ایالت جرجیا و یک بانک ایالت ایلینویز را تعطیل کردند.به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از اعلام شرکت فدرال بیمه سپرده، دو شعبه بانک ورشکسته کاونانت در ایالت جرجیا، دوشنبه به عنوان شعب جدید بانک استرنز بازگشایی خواهند شد.این بانک حدود نود و پنج میلیون و هفتصد هزار دلار دارایی و نود میلیون و ششصد هزار دلار سپرده دارد.دو شعبه بانک پریمیر در ایالت ایلینویز هم که دیروز به علت ورشکستگی بسته شد، از امروز به عنوان شعب جدید بانک بین المللی شیکاگو فعالیت خود را از سر می گیرند.این بانک حدود دویست و شصت و هشت میلیون و هفتصد هزار دلار دارایی و صد و نود و نه میلیون دلار سپرده دارد.به گزارش خبرگزاری رویترز، در سال دو هزار و ده، بالغ بر صد و پنجاه و هفت بانک در آمریکا با مجموع دارایی نود و دو میلیارد و یکصد میلیون دلار ورشکسته شد. پارسال نیز نود و دو بانک و نهاد مالی با سی و چهار میلیارد و نهصد میلیون دلار دارایی در این کشور ورشکسته شدند.