خرید لباس ورزشی تظاهرات مخالفان پاپ در مکزيک عليه وي

همزمان با شروع دیدار رسمی پاپ بندیکت شانزدهم از مکزیک، مخالفان وی در این کشور تظاهرات کردند.به گزارش واحد مرکزی خبر، مخالفان رهبر کاتولیک های جهان در مکزیک همزمان با سفر وی به این کشور در مکزیکوسیتی پایتخت آن تجمع و به سفر وی اعتراض کردند. مخالفان در مکزیک اعلام کردند پیام صلح پاپ آنها را متقاعد نکرده است.یکی از مخالفان پاپ در پایتخت مکزیک گفت در طول دویست سال گذشته کلیسای کاتولیک به شیوه های مختلف به ما ظلم کرده است. وی مقامات کلیسا را به ارتکاب اقدامات غیرانسانی در مکزیک متهم کرد.یکی از فعالان حقوق زنان هم که در این تظاهرات مخالفان پاپ در مکزیک شرکت کرده بود گفت کلیسای کاتولیک باید به مساله نقض حقوق کودکان توجه کند.