خرید لباس ورزشی انجام بیش از 9هزار پرواز نوروزی تاکنون

مدیرکل نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از 9هزار و 500 پرواز نوروزی داخلی و خارجی تاکنون خبرداد و گفت: هزار و 544 مجوز نوروزی در مسیرهای داخلی و خارجی برای شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی در نوروز 91 صادر شده است.مراد اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد پروازها از ابتدای نوروز تاکنون، اظهارداشت: از20 اسفندماه 90 تاکنون بیش از 9 هزار و 500 پرواز انجام شده است و پیش بینی می شود تا 15 فروردین91 تعداد پروازهای داخلی و خارجی به 17هزار پرواز برسد.وی با اعلام افزایش 45درصدی پروازهای نوروزی فوق العاده امسال در مسیرهای داخلی، گفت: 3 هزار و 544 مجوز نوروزی در مسیرهای داخلی و خارجی برای شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی در نوروز 91 صادر شد که شامل صدور یک هزار و 834 مجوز پروازی در مسیرهای داخلی و 778 مجوز پروازی در مسیرهای خارجی برای شرکت های هواپیمایی ایرانی است.مدیرکل نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، افزود: در این مدت 932 مجوز پروازی در مسیرهای خارجی برای شرکت های هواپیمایی خارجی صادر شده است.اسماعیلی با بیان اینکه این پروازها علاوه بر پروازهای برنامه ای و منظم شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی است، بیان کرد: از 20اسفندماه 90 تاکنون، بیش از 6559 پرواز داخلی و3 هزار پرواز خارجی انجام شده است.