خرید لباس ورزشی اعتراف آل سعود به ترور يک فعال سياسي

منابع امنيتي سعودي سرانجام به ترور يک فعال عربستاني در منطقه شيعه نشين العواميه اعتراف کردند.به گزارش العالم، منابع امنيتي سعودي سرانجام اعتراف کردند که پنج شنبه قبل محمد صالح الزنادي را در منطقه العواميه با گلوله هدف قرار داده اند.اعتراف منابع امنيتي سعودي به ترور اين فعال پس از آن صورت گرفت که فعالان عربستاني تصاويري را در اينترنت منتشر کردند که ثابت کرد الزنادي در يکي از خيابانهاي العواميه هدف گلوله نيروهاي امنيتي قرار گرفته و زخمي شده است.مسلح نبودن اين فعال عربستاني و تنها بودن او هنگام حمله نيروهاي امنيتي، بيانگر آن است دستگاه امنيتي سعودي تيمي را براي ترور فعالان سياسي ايجاد کرده است.اين فعال عربستاني پس از اين حادثه بازداشت، و به دليل وخامت حالش به بيمارستان منتقل شد.