خرید لباس ورزشی ارشاد کرمان، اکران دوفیلم را متوقف کرد

به دستور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از اکران دو فیلم “خصوصی” و “گشت ارشاد” در استان کرمان جلوگیری به عمل آمد. به گزارش فارس احمد سعیدی  اظهار داشت: با توجه به درخواست‌های مردمی اکران فیلم‌های “خصوصی” و “گشت ارشاد” در سالن سینماهای استان کرمان متوقف شد.وی بیان داشت: با بررسی‌های انجام شده توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، طی مدت زمان نمایش این فیلم‌ها استقبال چندانی صورت نگرفته است.سعیدی افزود: طی مدت زمان نمایش دو فیلم “خصوصی” و “گشت ارشاد” در سینماهای استان کرمان حدود 400 نفر از آن استقبال کرده‌اند.