خرید لباس ورزشی روسيه ايران را دشمن خود تلقي نمي کند

معاون وزير دفاع روسيه تصريح كرد:روسيه ايران را دشمن خود تلقي نمي کند.به گزارش ايسنا، براساس گزارش خبرگزاري «ايتار تاس» آناتولي آنتونوف گفت: ما ايران را دشمن خود تلقي نمي کنيم. ايران همسايه ما است. ما معتقديم بايد با همسايگان به خوبي و با دقت رفتار کرد.معاون وزير دفاع تأکيد كرد: روسيه به بروز خطرات اتمي و موشکي جديد در امتداد مرزهاي خود علاقمند نيست. اين موضع اصولي روسيه است. اين امر براي ما ماهيت اصولي دارد.آنتونوف با بيان اين‌كه تصميمات شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل در مورد ايران جاری است، افزود: روسيه به طور کامل به تعهدات خود در مورد اجراي اين اسناد پايبند است.آنتونوف مدعي شد: جامعه جهاني نگراني‌هايي در مورد برنامه هسته‌يي ايران دارد، ولي ايران هم نگراني‌هاي خود را در مورد طرز رفتار کشورهاي غربي دارد. معتقدم مساله نبود اعتماد موجود در اين زمينه از نيل به راه حل صحيح جلوگيري مي‌کند.