خرید لباس ورزشی آسمان نیمه ابری بیشتر استانها تا هفته آینده

سازمان هواشناسی برای بیشتر استانهای کشور تا روز سه شنبه هفته آینده آسمانی نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی کرد.به گزارش مهر، براساس پیش بینی سازمان هواشناسی، استانهای اردبیل و زنجان امروز و فردا بارش پراکنده برف و وزش باد را تجربه می کنند اما به تدریج این وضعیت تا نیمه های هفته بعد بهتر شده و آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی می شود. اما در بیشتر استانها برای امروز جمعه چهارم فروردین 91 بارش پراکنده و وزش باد و برای روزهای آتی آسمانی نیمه ابری پیش بینی شده است.همچنین امروز آسمان استانهای همدان، مرکزی، لرستان و اصفهان صاف تا نیمه ابری است.