خرید لباس ورزشی محاسبه حقوق بازنشستگی

سرویس با بینندگان «» ـ مطالب زیر از کاربران از طریق ایمیل اختصاصی karbar@tabnak.ir به دست ما رسید که تا حد امکان پیگیری لازم برای پاسخ گرفتن از دستگاه  مربوطه انجام شد.متن این درخواست به همراه پاسخ آن سازمان محترم ، چنانکه پیش از این وعده داده شده بود، به شرح زیر می آید:طرح مشکل:اینجانب قباد فلاح نژاد دبیر بازنسشته ی آموزش و پرورش استان البرز در تاریخ اول مهر هشتاد و هفت با 28 سال و هشت ماه سابقه کار با مدرک کارشناسی ارشد واحتساب جانبازی و داشتن گروه بیست با یک مدرک بالاتربا حکم پایه ی  دو استاد یاری بازنشسته شدم ، از آنجائیکه اولین کسی بودم با این شرایط باز نشسته می شدم کارشناسان آن سازمان به علت نداشتن دستور العمل و قانون به مدت شش ماه از صدور حکم تعلل کرده و سرانجام در واپسین روز های سال 87 با یک حکم استنباطی از خود حقوق ومزایایم را مطابق با کارشناسی ارشد وبا احتساب جانبازی با درجه مربی که همان مدرک اصلی بدون در نظر گرفتن جانبازی است  صادر کردند .با در یافت حکم و مقایسه آن با همکاری که 25 سال تمام و گروه 19  با این تفاوت که ایشان کار شناس جانباز بودند و من با یک گروه بالاتر و چهار سال سابقه دارتر با تفاوت فقط بیست هزار تومان ، انهم بابت یک گروه بالاتر چنین بر می آمد که به علت نبودن قانون و استثنا بودن با شش ماه تاخیر به جای هم ردیف استادیاری، مربی در نظر گرفته شده و حکم صادر گردیده  است .بدین وسیله از آن ریاست محترم در خواست رسیدگی مجدد پرونده را دارم . قبلا از حسن توجه شما نهایت تشکر بعمل می آید.جوابيه:مدیرمسئول محترم سایت خبری به اطلاع این کارب رمحترم و دیگر کاربران آن سایت می‌رساند: حقوق بازنشستگی جنابعالی در زمان بازنشستگی (1/1/1387) بر اساس میانگین مجموع اقلام دریافتی مشمول برداشت کسور در دو سال آخر خدمت و آخرین ضریب سال بازنشستگی به موجب ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی … مصوب 13/12/1379 محاسبه گردیده و سپس حقوق وی با عنایت به اجرای مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1387 تطبیق یافته که در اجرای مقررات موصوف میزان حقوق حاصله مبلغ 7.507.500 ریال گردیده. بدیهی است از آنجایی که حقوق بازنشستگی متاثر از اقلام زمان اشتغال و فرمول محاسباتی مذکور است و تفاوتی در نحوه محاسبات قانونی در بین هیچ یک از مشترکین صندوق وجود ندارد لذا مشارالیه صرفا می‌تواند به دستگاه متبوع خود (آموزش و پرورش) مراجعه تا نسبت به نحوه و کیفیت اقلامی که در احکام زمان اشتغال از سوی دستگاه مزبور صادر شده مطلع تا چنانچه اشتباهی درخصوص احکام مورد اشاره وجود داشته بررسی و اقدام لازم معمول گردد. لازم به ذکر است حقوق بازنشستگی سنوات آتی بازنشستگان مطابق ضرایبی است که همه ساله از سوی هیات محترم وزیران به تصویب می‌رسد و حقوق فعلی ایشان هم بر همین اساس در سال جاری مبلغ 9.541.583 ریال می‌باشد.