خرید لباس ورزشی ماموريت ماهواره اميد به پايان مي رسد

ماموریت ماهواره نوید دانشگاه علم و صنعت که در روز جمعه 14 بهمن سال جاری از پایگاه فضایی سمنان به فضا پرتاب ماهواره نوید با ماموریت تصویربرداری از زمین با وضوح تصویر 750 متر و عکسبرداری در ارتفاع هزار کیلومتری از سطح در دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی و ساخته شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران طول عمر مداری این ماهواره دو ماهه در نظر گرفته شده است از این رو ماموریت آن در روز 14 فروردین ماه سال 91 به پایان می رسد.در حال حاضر نوید در مدار زمین قرار دارد و ماموریت های مورد نظر را انجام می دهد. بر اساس جدیدترین ردیابی از ماهواره نوید، این ماهواره هم اکنون از دریای خزر عبور کرد.ایستگاه های کنترل و دریافت در شهرهای ماهدشت کرج، تبریز، قشم، بوشهر و مشهد استقرار یافته و همه ایستگاه ها قابلیت ارسال فرمان و دریافت داده ها از ماهواره به همراه تصاویر را دارند.ایستگاه مرکز فضایی البرز، مرکز کنترل عملیات و فرمان ماهواره نوید علم و صنعت محسوب شده و ایستگاه های دیگر را مدیریت می کند.ایستگاه مرکزی با استفاده از اطلاعات دریافتی، وظیفه هدایت و کنترل ماهواره همچنین کنترل تله متری و فرمان ماهواره را به عهده دارد.