خرید لباس ورزشی عصبانیت وزیرخارجه تركیه از سوال یک خبرنگار

احمد داوداوغلو ‘ وزیر امور خارجه تركیه كه برای دیدار با مقامات اتریش به وین سفر كرده است ، از پرسش یك خبرنگار اتریشی به شدت عصبانی شد.به گزارش ایرنا ، داوداوغلو پس از دیدار با همتای اتریشی خود در گفت وگو با خبرنگاران تركیه ای و اتریشی شركت كرد كه پرسش یك خبرنگار اتریشی وی را به شدت عصبانی كرد .خبرنگار اتریشی در سووالی وضعیت یك روزنامه نگار سوری را كه به تركیه پناهنده شده است ، بد توصیف كرد و خواستار پاسخ وزیر امور خارجه تركیه شد كه داود اوغلو با عصبانیت ، نام و نام خانوادگی این خبرنگار را جویا شد.داوداوغلو گفت : من می خواهم بدانم كه این منتقدان چه كسانی هستند و با آنان مستقیما صحبت كنم .وزیر امور خارجه تركیه با اشاره به شمار پناهجویان سوری در تركیه اظهارداشت : تاكنون 15 میلیون دلار برای این پناهندگان هزینه شده است.