خرید لباس ورزشی شرط انقلابیون برای مذاکره با آل خلیفه

دبیر‌کل تجمع ملی دمکراتیک بحرین با اشاره به اینکه جمعیت های سیاسی برای گفتگو با آل خلیفه پیش شرط هایی دارند، گفت: همه بحرینی‌ها درباره این موضوع اتفاق نظر دارند که هرگونه سازشی با آل‌خلیفه ابتدا باید به همه پرسی مردم بحرین گذاشته شود.”فاضل عباس” در گفت وگو با شبكه العالم، اظهار داشت: با وجود بيش از چهار ديدگاه متفاوت در میان مخالفان درباره گفتگو با رژیم آل خلیفه، همه آنها درخصوص اصل اعتراض به رژیم اتفاق نظر دارند. فاضل عباس افزود: آل‌خلیفه جديت لازم را در موضوع گفت و گوها ندارد؛ و مطرح کردن این مسأله صرفا تبليغاتي و برای رسانه ها و افکار عمومی خارجی است.دبيركل تجمع ملي دمكراتیک تاكيد كرد: جمعيت هاي سياسي براي گفت و گويي اعلام آمادگي كردند كه حاكميت را به مردم بازگرداند، و موجب شود دولتي منتخب و مجلسي داراي اختيارات كامل و قانون اساسي مورد توافق همگان تدوین شود.وي افزود : هيچ يك از مخالفان بحريني ادعای نمایندگی همه مردم را ندارند؛ و در واقع جمعيت هاي سياسي به وضوح تاكيد كردند كه هرگونه توافق يا رويكرد مورد قبول مردم بحرين بايد به همه پرسي گذاشته شود ؛ اگر مردم آن را پذيرفتند جمعيت هاي سياسي نيز آن را خواهند پذيرفت، در غير این صورت آن را رد خواهند كرد.وي با اشاره به اينكه مردم بحرين خواهان براندازي ديكتاتوري در كشور خود هستند، خاطر نشان كرد : در راه پيمايي هاي 9 مارس مردم شعارهاي متعددي سر دادند و هيچ كس ادعا نكرد كه اين تظاهرات به او تعلق دارد؛ با اين حال همه براي سرنگوني رژيم و دولت حاكم شعار سر دادند.