خرید لباس ورزشی اعتراض عجيب نماينده پارلمان تركيه

نماینده حزب جمهوری خواه خلق تركیه در اقدامی عجیب با آوردن مواد مخدر به داخل مجلس ملی این كشور، از دسترسی آسان به مواد مخدر در تركیه خبر داد.به گزارش ایرنا “ییلدیرای ساپان” نماینده حزب جمهوری خواه خلق تركیه با در دست داشتن بسته ای “هروئین و كوكائین” گفت: این مواد مخدر را از فروشندگان خیابانی در آنتالیا حوزه انتخابی اش خریداری كرده است.ساپان با اشاره به كاهش سن استفاده كنندگان از مواد مخدر در آنتالیا افزود : با لباس مبدل نسبت به خرید این مواد اقدام كرده است و فروشندگان از اسم پنیر برای فروش هروئین و سنگ برای فروش كوكایین استفاده می كردند.وی بااشاره به اینكه به هنگام خرید مواد مخدر اقدام به فیلمبرداری مخفی كرده است، اظهار داشت : فروشندگان مواد مخدر بدون هراس اقدام به فروش مواد می كنند.نماینده حزب جمهوری خواه خلق در ادامه گفت: كودكان نیز به راحتی به این مواد دسترسی دارند.ساپان بااشاره به مجازات در نظر گرفته شده ازسوی مجلس ملی تركیه برای فروشندگان مواد مخدر گفت : با در دست داشتن این مواد، می خواستم كه توجه نمایندگان را به این زخم كهنه اجتماعی جلب كنم.نماینده مردم استان آنتالیا درمجلس تركیه در پایان سخنانش ، مواد مخدر را به ماموران پلیس تحویل داد.