خرید لباس ورزشی اخراج یک بازیکن ملی پوش با دستور رییس

بازیکن که هنوز هم در حال بازی کردن است.اما ماجرا چه بود؟صفایی فراهانی به دلالی در فوتبال اشاره می کند و می گوید:«بازیکن ملی پوشی پیش من آمد و گفت مدیر عامل باشگاه و یکی از مقامات ارشد فدراسیون نیمی از مبلغ قرارداد من را با یک باشگاه عربی همان ابتدا دریافت کردند. یا به خاطر دارم مدیر عامل یک باشگاه آلمانی که یکی از بازیکنان ملی پوش ما در آن بازی می کرد را اتفاقی در فردوگاه دیدم.به او گفتم بازیکن ما را ارزان خریدید که او گفت نه ما به قیمت بازیکن شما را خریدیم و زمانی که رقم قرارداد را اعلام کرد من متوجه شدم این رقم بیش از یک و نیم برابر رقمی بود که در ایران اعلام کرده بودند.»  اعتماد در ویژه نامه نوروزی اش نوشت: صفایی فراهانی حرف هایش را این طور ادامه داد:«این حجم عمده پول را مدیران باشگاه ها و دلال ها بر می داشتند.فوتبال این پشت پرده ها را داشت،من نمی دانستم کدام بازیکن تحت تاثیر مدیر باشگاهش است،پس من تسلیم این توطئه نشدم.بعد از آقای ایویچ من حواسم جمع تر بود.به رغم اینکه هرگز اجازه دخالت در امور فدراسیون را ندادم خودم هم در کار کسی دخالت نکردم اما یک بار دستور دادم یک بازیکن از تیم ملی اخراج شود،بعد از اینکه ایویچ برای من مسائل را روشن کرده بود من متوجه شدم این بازیکن با مدیرعامل باشگاهش قصد خراب کردن تیم ملی را دارند.من اسم این بازیکن را نمی برم چون هنوز همدر حال بازی کردن است.»