خرید لباس ورزشی بازدید احمدی نژاد از مجتمع بهزيستي آسيه

دکترمحمود احمدي نژاد پيش از ظهر روز سه‌شنبه همزمان با آغاز سال جديد 1391 در مجمتع بهزيستي آسيه حضور يافت و در فضاي گرم و بسيار صميمي عيد نوروز را به كودكان اين مجتمع تبر يک گفت.به گزارش ايسنا رييس‌جمهور همچنين در اين ديدار نورزي، شخصا از کودکان اين مجتمع بهزيستي پذيرايي و هدايايي را نيز به آنان اهدا کرد.وي همچنين در بدو ورود از يادمان شهداي بهزيستي در حياط اين مجتمع ديدن كرد.