خرید لباس ورزشی روزنما: گرامی داشت نوروز در کشورهای مختلف

باز شدن شکوفه های بهاریافغانستان: برپایی جشن نوروز در مزار شریفترکیه: مراسم بزرگداشت نوروز در ترکیهمالزی: مراسم بزرگداشت نوروز در کوالالانپورمکزیک: جشن گرفتن نخستین روز بهار در کنار معابد کوکولکانکنیا: مسئولان محیط زیست کنیا برای جلو گیری از شکار بی رویه حیواناتی چون فیل و کرگدن، که عالبا به خاطر عاج و شاخ انها انجام می شود، با داروهای بی هوشی عاج و شاخ انها را می برند تا دیگر بهانه ای برای شکارچیان وجود نداشته باشد. این برنامه با حمایت سازمان ملل در برخی کشورهای افریقایی در حال اجراست.بحرین: دامنه اعتراضات مردمی در بحرین پس از مرگ صبری محفوت 27 ساله که به خاطر استنشاق گازهای سمی جان باخته در روزهای گذشته شدن گرفته است.پاکستان: کارگاه تولید اجرهای زینتی در اسلام آبادچین: نوازندگان سنتی در پکنکره جنوبی: تجمع علیه دولت کره شمالی در سئولسریلانکا: تجمع راهبان بودایی در کلمبو