خرید لباس ورزشی هاشمیان پا به توپ شد، مهدوی‌کیا دوید

تمرین پرسپولیس از ساعت 11:30 پشت در‌های بسته برگزار شد. در این تمرین مصطفی دنیزلی غایب بود. او امشب از ترکیه به ایران بازمی‌گردد.به گزارش فارس* وحید هاشمیان در تمرین امروز پا به توپ شد.* علیرضا محمد با تمرینات ویژه‌ای که انجام داد بدون مشکل پا به توپ شد.* مهدوی مهدوی‌کیا که مصدوم بود دویدن را شروع کرد و اختصاصی به تمرین پرداخت.* زاید تمرینات اختصاصی زیر نظر عاشوری انجام داد.* پرسپولیسی‌ها پس از تمرین امروز مصاحبه نوروزی انجام دادند.