خرید لباس ورزشی برگزاری جلسه کفاشیان با سازمان بازرسی

 علی کفاشیان که با رای اعضای مجمع فدراسیون فوتبال به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون ابقا شده بود در روزهای اخیر به سوژه نخست رسانه ها تبدیل شده بود تا آنجا که صحبت های زیادی در مورد حضور غیرقانونی او در این انتخابات مطرح شد که ابهامات بسیاری را به همراه داشت.به گزارش مهر، مهم ترین موضوعی که مورد تذکر مسئولان سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته بود موضوع بازنشسته بودن کفاشیان بود که بر اساس قوانین نمی توانست در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کند. به همین دلیل کفاشیان عصر دوشنبه در جلساتی با مسئولان سازمان بازرسی شرکت کرد تا به بهترین راهکار برای خروج فوتبال از شرایط کنونی برسند.خبرنگتار مهر کسب اطلاع کرد پس از برگزاری بیش از چهار ساعت جلسه کفاشیان و مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، مقرر شد رئیس فدراسیون فوتبال با اخذ مجوز از هیئت دولت کماکان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال به فعالیت خود ادامه دهد. در صورتی که کفاشیان نتواند این مجوز را اخذ کند طبق قانون باید از ریاست فدراسیون فوتبال کنار بکشد.