خرید لباس ورزشی دستور کار جلسه امروز مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری را قرائت کرد.به گزارش خانه ملت، جهانبخش محبی‌نیا عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار امروز (یکشنبه  ۲۱ اسفند) نهاد قانون‌گذاری را به شرح زیر قرائت کرد:- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت- گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره طرح یک فوریتی اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۱- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت‌نامه کمک و همکاری متقابل درباره موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت خلق چین- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاران بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گینه بیسائو- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه یک فوریتی جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه یک فوریتی اجازه افزایش سهام ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه IBRDو موسسه توسعه بین‌المللی IDAاز موسسات وابسته به گروه بانک جهانی- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح یک‌فوریتی حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح یک‌فوریتی تبدیل وضعیت مربیان حق‌التدریس، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی/