خرید لباس ورزشی داور پول گرفت !

خداداد عزیزی سرمربی ابومسلم در بازی امروز تیمش با ایرانجوان بوشهر کنار خط رفتارهای عجیبی داشت.به گزارش گل- وقتی در نیمه اول داور برای تیم بوشهری پنالتی گرفت او با دستش اشاره کرد و فریاد زد « پول گرفته. معلومه که پول گرفته» عزیزی در پایان بازی هم به خبرنگار رادیو بوشهر گفت: تبریک می گویم به آقای عسگری. این روزها نتایج لیگ یک را داوران تعیین می کنند.