خرید لباس ورزشی حقوق پرستاران تا 35 درصد افزایش می یابد

رئیس مرکز بودجه و پالایش عملکرد وزارت بهداشت گفت: احکام حق جذب ویژه اعضای غیرهیئت علمی از جمله پرستاران از اسفند اجرا می شود و بدین ترتیب میزان حقوق و دستمزد پرستاران 27 تا حداکثر 35 درصد متناسب با سنوات خدمت افزایش یافت.به گزارش خبرگزاری پانا، مسعود ابوالحلاج اظهار کرد: دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور حق جذب اسفند 90 را از محل درآمدهایشان پرداخت می‌کنند که در هیئت امنای دانشگاهها به تصویب رسید و برای سال 91 نیز اعتبار ویژه‌ای را به صورت متمرکز در نظر گرفته شده است که پرداخت می‌شود.وی ادامه داد: برای اجرای قانون ارتقای بهره‌وری در سال 90 نیز 60 میلیارد تومان بودجه در سرجمع اعتبارات دانشگاهها دیده شد که برای سال 91 نیز همین میزان اعتبار با 10 تا 12 درصد رشد برای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور دیده شده است.رئیس مرکز بودجه و پالایش عملکرد وزارت بهداشت درباره اعتبار قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز گفت: بیمه‌ها و سازمانهای بیمه‌گر خریداران خدمات بیمارستانی از جمله پرستاران هستند که باید پس از آنکه شورای عالی بیمه تعرفه‌های تعیین شده را تایید کرد خدمات پرستاری را نظیر سایر خدمات خریداری کند