خرید لباس ورزشی نامه سازمان بازرسی به وزارت ورزش رسید

سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای مبنی بر اشکالات قانونی خود نسبت به انتخابات فدراسیون فوتبال را به وزارت ورزش فرستاد و رونوشت آن را هم به فدراسیون فوتبال ارسال کرد.به گزارش فارس، سازمان بازرسی کل کشور پیش از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال با صدور دو اطلاعیه اعلام کرد بازنشستگان حق شرکت در انتخابات را ندارند اما مسئولان فدراسیون فوتبال معتقد بودند طبق اساسنامه این فدراسیون، بازنشستگان منعی برای حضور در انتخابات ندارند.علی کفاشیان روز گذشته با رای مجمع به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد اما بازنشسته بودن او باعث واکنش سازمان بازرسی شده است.