خرید لباس ورزشی دریاچه‌ای که در شب درخشان می‌شود! +عکس

دریاچه گیپس لندسکی استرالیا از جمله پدیده های نادر در جهان به شمار میرود که دچار پدیده شب تابی است.دریاچه گیپس لندسکی استرالیا گاهی به یک منظره فوق العاده تبدیل شودواکنش های شیمیایی از زندگی موجودات زنده ساکن این دریاچه دلیل شب تابی استگفته می‌شود در بعضی از نقاط خلیج فارس نیز به دلیل وجود نوعی جلبک ، پدیده شب تابی نیز دیده می‌شود !منبع: روزگار نو