خرید لباس ورزشی پايگاه‌هاي اطلاعاتي اينترپل را مي‌شناسيد؟

پليس بين‌الملل پايگاه‌هاي اطلاعاتي مختلفي درباره بسياري از جرائم، متهمان و … دارد كه امكان دسترسي فوري و مستقيم به حجم وسيع اطلاعات جنايي را براي كليه كشورهاي عضو مهيا كرده است.به گزارش ایسنا، جامعه پليس جهاني با اين امكان قادر مي‌شود تا به بسياري از اطلاعات دسترسي يابند و بدين ترتيب باعث تسهيل در امر تحقيقات و همچنين تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي پليسي شوند.اين پايگاه‌هاي اطلاعاتي حاوي اطلاعات اسمي، آثار انگشتان، اطلاعات DNA ، تصاوير سوء‌استفاده جنسي از كودكان، مدارك مسافرتي مسروقه يا گمشده، خودروهاي مسروقه و آثار هنري مسروقه از طريق سيستم I-24/7 است كه دسترسي به آن كمك فراواني به كشف جرائم در سراسر دنيا كرده است.اقدامات پليس بين‌الملل در مبارزه با جعل گذرنامهپليس بين‌الملل در راستاي مبارزه با جعل گذرنامه‌هاي سرقتي و مفقودي اقدام به ايجاد بانك اطلاعات بين‌المللي گذرنامه‌هاي مسروقه و مفقودشده (SLTD) كرده كه اطلاعات گذرنامه‌ها توسط كشور مربوطه در اين بانك درج مي‌شود و كشورهاي عضو با اتصال مبادي ورودي و خروجي به اين سيستم به صورت آنلاين كليه مشخصات گذرنامه‌هاي اتباع خارجي را كنترل و در صورت هرگونه مغايرت در مشخصات صدور گذرنامه بلافاصله فرد دارنده گذرنامه بازداشت كرده و اقدامات قانوني مبني بر جعل و استفاده از گذرنامه جعلي را اجرا مي‌كنند.