خرید لباس ورزشی ويژگي منحصر به فرد انقلاب بحرين

سفير جمهوري اسلامي ايران در بحرين گفت: ما بر اساس قانون اساسي از همه مظلومان در سراسر جهان حمايت مي کنيم اما هيچ مداخله اي در تحولات بحرين نداريم. به گزارش مرکز خبر حوزه، مهدي آقاجعفري، در همايش اساتيد، فضلا و طلاب در مدرسه عالي دارالشفاء قم گفت: چه نظام سلطه بخواهد چه نخواهد چه اعتراف بکند، چه نکند، بيداري اسلامي از پيامدها و تبعات پيروزي انقلاب اسلامي ايران است و به همين دليل، وحشت آنها را فرا گرفته است و مي دانند که در نهايت، مردم پيروز مي  شوند.وي با اشاره به تلاش هاي غرب براي جلوگيري از صدور انقلاب اسلامي گفت: تلاش آنها به جايي نرسيده  و نخواهد رسيد و پيام امام خميني در دل هاي مردم نفوذ کرده است.سفير ايران در بحرين تاکيد کرد: تحريم ها، فشارهاي اقتصادي و تبليغات منفي بر ضد جمهوري اسلامي با هدف جلوگيري از صدور انقلاب صورت گرفته است، اما همين اقدام ها باعث عزت، اقتدار، خودکفايي و پيشرفت ايران در عرصه هاي مختلف نشده است و بسياري از مردم منطقه اين حقايق را درک کرده اند.وي گفت: مردم منطقه وقتي از يک سو پيشرفت هاي جمهوري اسلامي، پيروزي هاي حزب الله و از سوي ديگر وابستگي حاکمان خود به غرب را مشاهده کردند، متوجه شدند که مي توان در برابر مستکبران ايستاد و به پيروزي رسيد.آقا جعفري يادآور شد: وقتي جنگ 33 روزه حزب الله آغاز شد، بسياري از حاکمان منطقه در برابر حزب الله قرار گرفتند و وزير وقت امور خارجه آمريکا از تشکيل خاورميانه جديد سخن گفت اما جريان مقاومت، پيروز شد و اسرائيل تحقير بسيار بالايي را متحمل شد.وي به اقدامات اخير غرب بر ضد ايران از جمله تحريف نفت اشاره و تصريح کرد: آنها از اين تحريم به عنوان تحريم فلج کننده نام مي بردند، اما با ابتکار جمهوري اسلامي، شرايط به کلي تغيير کرد و موجي از انتقادات به سوي تحريم کنندگان روانه شد.سفير ايران در بحرين، ماهيت اسلامي و خودجوش بودن را از ويژگي هاي مشترک حرکت هاي اخير دانست و ادامه داد:پيشتاز بودن جوانان، پيگري مطالبات اساسي، متوقف نشدن روند انقلاب و مسالمت آميز بودن حرکت ها از ديگر مولفه هايي است که در اين انقلاب وجود داشته است و حرکت هايي که فاقد اين ويژگي ها بوده اند، در اين دايره تعريف نمي شود و نمي توان به آن، بيداري اسلامي اطلاق کرد.وي، مظلوميت را ويژگي منحصر به فرد انقلاب بحرين دانست و اظهار داشت: از همان آغاز برخورد دوگانه اي با تحولات بحرين صورت گرفت به طوري که از نظر رسانه اي، شاهد بايکوت خبري بوديم و به جاي آنکه از مردم مظلوم حمايت شود، در برابر مداخله نظامي عليه مردم سکوت شد و چشمان خود را بر واقعيت ها بستند.مهدي آقا جعفري گفت: بحرين از مساحت و جمعيت بالايي برخوردار نيست، اما داراي موقعيت استراتزيک در منطقه است و آمريکايي ها و غربي ها به آن توجه دارند و آمريکا، مهمترين ناوگان دريايي خود را در بحرين برپا کرد.وي در خصوص برخي ادعاها مبني بر مداخله جمهوري اسلامي ايران در تحولات بحرين گفت: اين ادعا، همواره بهانه اي براي سرکوب مطالبات مردمي بحرين بوده و در شرايط فعلي که موج بيداري اسلامي فراگير شده است، چنين ادعايي توجيه ندارد.سفير ايران در بحرين با بيان اينکه «حمايت» و «مداخله» با هم فرق مي کند، گفت: جمهوري اسلامي بر اساس قانون اساسي از مظلومان در هر جاي جهان حمايت مي کند اما هيچ گاه، بناي مداخله در تحولات بحرين نداشته است.وي گفت: کميته اي که خودشان براي بررسي اوضاع بحرين تشکيل دادند، دخالت جمهوري اسلامي ايران در بحرين را نفي  کرد.آقاجعفري به دسيسه دشمن بر اختلاف افکني بين مردم منطقه و آتش افروزي بين شيعه و اهل سنت اشاره و تصريح کرد: حوزه علميه از نقش بالايي در موضوع وحدت اسلامي برخوردار است و علما و فضلا مي توانند اقدامات موثري در خنثي سازي اقدامات دشمن داشته باشند.وي گفت: شيعيان و اهل سنت بحرين، سالهاي سال با هم زندگي مسالمت‌آميز داشته اند و در حال حاضر نيز هيچ اختلافي بين قاطبه شيعه و اهل سنت بحرين وجود ندارد و در برابر يکديگر قرار ندارند.