خرید لباس ورزشی مرتضوی: تعرفه به اندازه کافی وجود دارد

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت که تعرفه به اندازه نیاز و بلکه درصدی هم بیشتر چاپ شده تا اگر شعبه‌ای نیازی بیشتر داشت نیازش برطرف شد.به گزارش خبرگزاری فارس مستقر در ستاد انتخابات کشور، سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه چه تعداد تعرفه چاپ شده گفت: تعرفه به اندازه نیاز و بلکه درصدی هم بیشتر چاپ شده تا اگر شعبه‌ای نیازی بیشتر داشت نیازش برطرف شد.وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا خط خطی شدن تعرفه مشکلی ایجاد نمی‌کند،گفت:‌ اینکه کسی اسمی را در تعرفه‌ای بنویسد و بخواهد تصحیح کند مانعی ندارد اما اگر اثر انگشت و امضا بر روی تعرفه باشد آن را باطل می‌کند و تعرفه جدید داده نمی‌شود.