خرید لباس ورزشی لزوم روشن بودن ‌یک رادیو در شعب اخذ رأی

اطلاعیه شماره ۱۱ ستاد انتخابات کشور تأکید کرد که در تمامی شعب اخذ رأی باید یک دستگاه رادیو روشن باشد.به گزارش خبرگزاری فارس مستقر در ستاد انتخابات کشور، اطلاعیه شماره 11 این ستاد دقایقی پیش صادر شد.در اطلاعیه شماره 11 ستاد انتخابات کشور خطاب به فرمانداران کل کشور آمده است: به اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای تاکید می‌شود که حتما در شعبه اخذ رای یک دستگاه رادیو در دسترس داشته و در تمام طول مدت اخذ رای روشن نگه دارند تا دستورالعمل‌های فوری ستاد انتخابات کشور را که از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌شود، ‌مورد عمل قرار دهند.بر اساس این گزارش، این اطلاعیه‌ها به منزله دستور کتبی ستاد انتخابات کشور بوده و رعایت آن الزامی است.