خرید لباس ورزشی رئيس خبرگان راي خود را به صندوق انداخت

رئيس مجلس خبرگان رهبري با حضور در شعبه اخذ رأي مستقر در دانشگاه امام صادق، در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و رأي خود را به صندوق شماره 151 انداخت.آيت الله محمدرضا مهدوي‌کني پس از انداختن راي خود به صندوق در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزي خبر ، گفت: خداوند توفيق داد تا اول وقت هم از حق قانوني و ملي خود دفاع کنم و هم تکليفم را انجام دهم.وي از مردم خواست تا با شور و نشاط مانند گذشته، در اين انتخابات نيز شرکت کنند.رئيس مجلس خبرگان با اشاره به اهميت شرکت عمومي مردم در انتخابات افزود: البته بايد انتخاب خوب هم مد نظر باشد که انتخاب خوب انتخاب افراد صادق و کساني است که دلسوز مردم باشند و براي انقلاب و در مسير امام (ره) و رهبري، به مردم خدمت کنند.آيت الله مهدوي کني گفت: اميدوارم مردم حضور گسترده و با شور و نشاطي در انتخابات داشته باشند که اين حضور پاسخي محکم به دشمنان خواهد بود.