خرید لباس ورزشی حمايت آمريكا از اسرائيل مقدس است!

رييس جمهوري آمريكا حمايت واشنگتن را از تل‌آويو “مقدس” خواند و خواستار حفظ قدرت نظامي رژيم صهيونيستي شد!به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين اظهارات باراك اوباما، رييس جمهوري آمريكا در كمپين انتخاباتي وي در نيويورك مطرح شد.رهبران آمريكا و رژيم صهيونيستي قرار است روز دوشنبه در كاخ سفيد ديدار كنند.اوباما تاكيد كرد: قيام‌هاي مردمي در جهان عرب تغييرات ژئوپلتيك بوجود آورده است.رييس جمهوري آمريكا در ادامه تاكيد كرد: يكي از چهار هدف مهم ما در منطقه اين است كه اطمينان حاصل كنيم علاوه بر اينكه امنيت اسرائيل به عنوان متحد ديرين ما تضمين مي‌شود، تضميني نيز به آنها براي امنيت در قبال همسايگان داده باشيم.وي همچنين اظهار كرد كه امريكا بايد با رژيم صهيونيستي براي ايجاد صلح پايدار در منطقه همكاري كند.رئيس جمهور آمريكا در ادامه خواستار احياي روند مذاكرات صلح ميان اسرائيل و فلسطين شد و آن را راه حل نهايي براي صلح و ثبات در خاورميانه خواند.