خرید لباس ورزشی تحصیل رایگان مددجویان نهادهای حمایتی

در حالي كه برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي تمامي دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي بايد از تحصيل رايگان برخواردار باشند، معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور از پشت نوبت ماندن بيش از 12هزار دانشجو براي دريافت شهريه خبر داد.به گزارش ایسنا، طبق ماده هشت قانون جامع حمايت از حقوق معلولان «معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف مي‌توانند با معرفي سازمان بهزيستي کشور از آموزش رايگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فنآوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ديگر دستگاه‌هاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي بهره‌مند شوند».يحيي سخنگويي ـ معاون توانبخشي سازمان بهزيستي ـ در گفت‌وگو با ايسنا در اين رابطه با بيان اينكه در حال حاضر به هفت هزار و 785 دانشجوي معلول شهريه پرداخت مي‌شود، گفت: اين در حاليست كه 19هزار دانشجو نيز واجد شرايط دريافت شهريه هستند.وي در ادامه با تاكيد بر لزوم همكاري بيشتر دانشگاه آزاد اسلامي با دانشجويان معلول، اظهار كرد: از آنجايي كه اين دانشجويان به اين حد از توانمندي رسيده‌اند كه بتوانند وارد دانشگاه شده و تحصيلات عاليه داشته باشند، نبايد به خاطر عدم برخورداري از امكانات مادي، از حق تحصيل محروم شوند.سخنگويي در ادامه به مسئولان دانشگاه آزاد پيشنهاد كرد تا تخفيف 50 درصدي در پرداخت شهريه را براي دانشجويان معلول قائل شوند.براساس اين گزارش، معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور پيش از اين نيز در گفت‌و گويي با ايسنا عنوان كرده بود كه از سال آينده شهريه دانشجويي معلولان تحت پوشش به دانشجويان دوره كارشناسي اختصاص مي‌يابد و در صورت وجود اعتبار اضافي، شهريه دانشجويان دوره ارشد و دكترا هم پرداخت خواهد شد كه در اين بين دانشجويان داراي معلوليت شديد و زنان در اولويت دريافت شهريه قرار خواهند گرفت.