خرید لباس ورزشی اين راي‌ها امانت است، احکام امانت رعايت شود

رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم راي خود را به صندوق سيار اخذ راي شماره 408 انداخت.به گزارش ايسنا آيت‌الله محمد يزدي پس از انداختن راي خود به صندوق اظهار كرد: امروز ملت شريف ايران بايد با حضور پرشور خود در انتخابات به وظيفه شرعي و ملي خود عمل كرده و حماسه‌اي ديگر ايجاد كنند و چشم دشمن را كور كنند.وي ادامه داد: براي تثبيت نظام، حفظ اسلام و دين خدا مردم پاي صندوق‌هاي راي حضور پيدا كنند و كساني را كه اصلح مي‌دانند انتخاب كنند.وي با اشاره به حديث يدالله مع‌الجماعة گفت: هر چه اجتماع مردم پرشورتر و بيشتر باشد بركت الهي افزون‌تر خواهد شد.يزدي با بيان اين‌كه «نفس حضور در انتخابات مطلوب است» گفت: مردم براي تثبيت نظام و خاموش كردن حرف‌هاي بيهوده كساني كه به دنبال آسيب به مملكت هستند در پاي صندوق‌هاي راي حضور پيدا مي‌كنند.رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم تاكيد كرد: انتخاب نماينده اصلح مورد نظر است تا مجلسي داشته باشيم در خور جمهوري اسلامي ايران.وي توجه به قانون اساسي و تنها نماينده حوزه انتخابيه نبودن را از ويژگي‌هاي يك نماينده اصلح دانست و گفت: نماينده بايد مصالح عمومي را مدنظر قرار بگيرد تا موارد خاص؛ و نماينده بايد نماينده كل كشور باشد.يزدي گفت: نمايندگان بايد نمايندگي را وظيفه اول خود بدانند تا با حضور در مجلس، اعتبار مجلس را حفظ كنند.وي افزود: كساني كه داراي تخصص هستند كمتر به ديگران اعتماد كنند و بر اساس تخصص و تعهد خود تصميم بگيرند چراكه مردم ما هوشيار هستند و سطح فكر و ديد نمايندگان مجلس را درك مي‌كنند.يزدي خطاب به ناظران اجرايي انتخابات گفت: اين راي‌ها امانت مردم است و بايد در مورد هر راي كه به صندوق انداخته مي‌شود احكام امانت رعايت شود.