خرید لباس ورزشی اساس جمهوري اسلامي قائم بر مجلس است

آيت‌الله سبحاني راي خود را به صندوق اخذ راي سيار شماره 408 انداخت.به گزارش ايسنا آيت‌الله سبحاني پس از انداختن راي خود به صندوق در جمع خبرنگاران از قوه مقننه به عنوان يكي از اركان اساسي نظام جمهوري اسلامي ياد كرد و گفت: در حقيقت اساس جمهوري اسلامي ايران قائم بر مجلس است.وي ادامه داد: اگر مجلس اسلامي باشد و نمايندگان كاردان در آن فعاليت كنند مملكت پيشرفت خواهد كرد.اين مرجع تقليد گفت: اگر نتوانيم افراد اصلح را وارد مجلس كنيم با مشكلاتي روبرو خواهيم شد و بر هر مسلماني وظيفه است تا با تحقيق، انسان‌هاي سالم، صالح، معتهد و معتقد را براي نمايندگي در مجلس انتخاب كنند تا كشور از هر ناگواري مصون بماند.سبحاني با بيان اين‌كه «مجلس در حقيقت اساس همه اصلاحات است» تاكيد كرد: مجلس بايد از دو قوه ديگر قوي‌تر باشد چراكه طبق فرمايشات امام خميني(ره) مجلس در راس تمام امور است.