خرید لباس ورزشی نرخ برابري برخي ارزهاي جهاني

ارزش ین ژاپن در بازارهای مبادلات ارز جهانی در مقابل دلار امریکا با مقداری افزایش همراه بود.به گزارش شبکه تلویزیونی بلومبرگ نیوز ، امروز هر یک دلار امریکا با هشتاد ممیز شصت و هشت صدم ین ژاپن خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته ارزش ین ژاپن در مقابل دلار امریکا با هشت صدم درصد افزایش همراه بوده است.این در حالی است که هر یک یورو با یک دلار و سی و یک سنت در بازارهای ارز خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته سه صدم درصدکاهش داشته است.هر یک پوند انگلیس نیز با یک دلار وپنجاه و هفت سنت در بازارهای جهانی مبادله می شودکه در مقایسه با روزگذشته دو صدم درصدکاهش داشته است.